•    

          Protetyka  jest gałęzią stomatologii, która zajmuje się czynnościową i estetyczną rehabilitacją narządu żucia poprzez uzupełnienie utraconych tkanek zęba w przypadku, gdy nie jest już możliwa ich odbudowa zachowawcza (wypełnienie kompozytowe).

            

          Protetyka pozwala na odtworzenie sytuacji w jamie ustnej, jaka istniała przed utratą zęba lub zębów. Umożliwia  powrót zębów do swojej pierwotnej funkcji, kształtu, koloru uzyskanie ponownie pięknego, estetycznego uśmiechu.
           Należy pamiętać również o tym, że występowanie braków zębowych w jamie ustnej ma, oprócz kwestii estetycznych, często inne bardzo negatywne skutki, o których pacjenci nie mają nawet pojęcia. Należą do nich:

  • zaniki kości w miejscu, w którym brakuje zęba,
  • pochylanie się zębów sąsiadujących z luką do jej środka, przez co może dochodzić do powstawania szpar między zębami istniejącymi,
  • wydłużanie się zębów znajdujących się naprzeciw luki.

  Wszystko to ma wpływ na relację między szczęką a żuchwą i może skutkować patologią stawów skroniowo – żuchwowych.

         Obecnie protetyka daje nam wiele różnych możliwości odbudowy utraconych tkanek.

   

  • Inlay/Onlay/Overlay .

          Wkłady i nakłady koronowe są cementowanymi na stałe uzupełnieniami samodzielnymi, które mogą zastępować tradycyjne wypełnienia kompozytowe. Są to uzupełnienia szczególnie polecane w przypadku rozległej odbudowy zębów bocznych (zęby przedtrzonowe i trzonowe) ze względu na ich dużą wytrzymałość. Jest to uzupełnienie precyzyjne, wykonane przez stomatologa przy współpracy z technikiem dentystycznym. Zapewnia zachowanie tkanek, w pełni odwzorowuje kształt, kolor i funkcję zęba z przed momentu jego zniszczenia.

   

       

        Współczesne wkłady i nakłady koronowe wykonywane są z porcelany lub kompozytu technicznego. Wskazaniem do wykonania wkładów koronowych jest odbudowa miejsc stycznych z  zębem sąsiednim, szczególnie gdy proces próchniczy głęboko zniszczył tkanki zęba. Nakłady – czyli overlay, odbudowują całą powierzchnię żującą zębów bocznych. Nie powinno się stosować wkładów jeśli u pacjenta występuje duża skłonność do próchnicy oraz jeśli ząb był leczony kanałowo – wtedy należy wykonać wkład koronowo – korzeniowy i koronę protetyczną.

   

   

  • Wkład koronowo – korzeniowy.

          Jest elementem protetycznym mającym za zadanie wzmocnić osłabiony ząb (po leczeniu kanałowym, przy znacznej utracie tkanek twardych zęba).

   

        

                                  

    Wkład koronowo – korzeniowy jest na stałe osadzony w kanale korzeniowym zęba i staje się łącznikiem przenoszącym w sposób fizjologiczny obciążenia pomiędzy koroną protetyczna a korzeniem naturalnym. Wkłady koronowo – korzeniowe mogą być wykonane z włókna szklanego, metalu, srebro - palladu oraz złota w zależności od wskazań oraz oczekiwań pacjenta.

    

   

  • Korona protetyczna.

          W przypadkach kiedy korona zęba naturalnego jest bardzo zniszczona a stopień rozległości zniszczeń wyklucza odbudowę zachowawczą (czyli materiałem kompozytowym), odbudowa przy pomocy korony protetycznej umożliwia w pełni odtworzenie funkcji zęba z zachowaniem estetyki (koloru i anatomii) zębów własnych pacjenta. Korony protetyczne można stosować również w przypadkach nieprawidłowej budowy zęba lub jego przebarwień (np. gdy w dzieciństwie doszło do urazu zębów mlecznych oraz zawiązków zębów stałych co poskutkowało w przyszłości wyrżnięciem się zęba stałego o nieprawidłowej budowie i zmienionym kolorze).

   

   

   

  Korony mogą być wykonane z różnych materiałów: połączenia stopów metali z ceramiką, pełnoceramiczne lub rzadziej z metalu. Także podbudowa, na której korona jest wykonana może być wykonana z : metalu, srebro – palladu, złota.

        Materiały do wykonania korony dobierane są wspólnie z pacjentem w zależności od jego oczekiwań oraz wskazań medycznych w danym przypadku.

   

                            PRZED :                                                                             PO :

   

        

   

  • Most protetyczny.

          Most jest uzupełnieniem protetycznym, dzięki któremu możliwe jest zamknięcie luki po brakującym zębie lub kilku brakujących zębach. W skrócie, można powiedzieć, że most składa się z kilku połączonych ze sobą koron.

   

                  

   

        Most zbudowany jest z przęsła odtwarzającego czynność i kształt utraconych zębów oraz elementów mocujących go na filarach. Filary to zęby naturalne, ich korzenie, bądź też implanty otaczające lukę po utraconych zębach. Elementami mocującymi most na filarach mogą być wkałdy koronowo – korzeniowe lub korony. Warto zaznaczyć, że wykonanie mostu wymaga ingerencji w zęby otaczające lukę, a most protetyczny jest uzupełnieniem cementowanym na stałe. Podobnie jak w przypadku koron mosty mogą być wykonane z różnych materiałów: na metalu, na srebro – palladzie oraz na złocie.

   

                                PRZED :                                                                    PO :

   

   

                                  PRZED :                                                                 PO :

   

   

                                             

   

   

  • Proteza szkieletowa.

          W przypadku występowania tzw. braków międzyzębowych, mieszanych lub skrzydłowych, gdy nie mamy możliwości odbudowy braków przy pomocy uzupełnień stałych (mostów) lub implantoprotetyki najlepszym rozwiązaniem są protezy szkieletowe. Protezy te bowiem, dzięki istniejącym zębom filarowym – czyli takim, z którymi proteza pozostaje w bezpośrednim kontakcie przenoszą siły żucia poprzez ozębną na kość, dzięki występuje mniejszy zanik kości w tych miejscach styku protezyz błoną śluzową.

   

   

  Protezy szkieletowe mają o wiele lepsze utrzymanie w jamie ustnej dzięki zastosowanym w nich klamrom, zamkom, zasuwom (interloki) oraz zatrzaskom (typu Rhein) - co pozwala na uzyskanie bardzo dobrego efektu estetycznnego poprzez uniknięcie obecności metalu na powierzchniach przedsionkowych zęba.

   

   

  Protezy szkieletowe mogą być również stosowane w periodontopatiach w postaci szyn lub szynoprotez.

   

   

  • Protezy częściowe płytowe.

          Protezy częściowe płytowe są to ruchome uzupełnienia protetyczne odbudowujące utracone częściowo zęby lub łuki zębowe. Proteza taka składa się z płyty, osadzonych w niej zębów oraz dodatkowych elementów retencyjnych takich jak klamry (zwiększają utrzymanie protezy na podłożu).

                                                                     

                                    

         W takim typie protez siły żucia przenoszone są identycznie jak w protezach całkowitych, czyli przez błonę śluzową i okostną na kość. Materiałem z jakiego wykonuje się takie protezy jest tworzywo akrylowe, klamry wykonuje się z metalu.

        Cechą tych protez jest to, iż zaliczane są do grupy protez osiadających, czyli takich, które po pewnym czasie mogą wykazywać oznaki „zapadania się” w błonie śluzowej. Aby nie dopuścić do uszkodzenia takiej protezy, należy ją podścielić. Protezy osiadające utrzymują się na podłożu protetycznym głównie dzięki siłom adhezji. W związku z tym mają tendencję do przemieszczania się w jamie ustej pacjenta,  co powoduje dyskomfort  w trakcie ich użytkowania.

  W celu zapewnienia pacjentom lepszego utrzymania protezy w nasz gabinet oferuje tzw. protezy overdenture. Protezy te stosuje się w przypadku braku wielu zębów, przy  bardzo dużym starciu zębów własnych oraz w przypadku bezzębia (po zastosowaniu implantów). Proteza wykonana jest z akrylu, bez widocznych klamer, odbudowuje wszystkie brakujące (lub starte) zęby.  Utrzymanie jej opiera się na zastosowaniu  specjalnych zatrzasków lub teleskopów, które zacementowane są na korzeniach zębów naturalnych pacjenta lub na wszczepionych implantach. 

   

   

   

  • Protezy całkowite.

           Proteza całkowita  jest rodzajem odbudowy protetycznej mającej spełniać odbudowę utraconej czynności żucia, poprawę wymowy i przywrócenie zadowalającego wyglądu estetycznego. Powinna być jak najbardziej wygodna dla użytkującego ją pacjenta, stabilna i mieć dobrą retencję.

   

                                  


          Protezy całkowite wykonuje się w trakcie 4 - 5 kolejnych wizyt:

  • Wizyta 1. Badanie jamy ustnej pacjenta, planowanie toku leczenia, pobranie wycisku diagnostycznego. Jama ustna pacjenta powinna być przygotowana do leczenia protetycznego, co oznacza usunięcie korzeni zgorzelinowych na 3 – 5 tygodni przed wizytą, na której pobierane są wyciski diagnostyczne. Na podłożu kostnym nie powinny występować ostre wyniosłości i wygórowania, jeśli takie istnieją należy na 1 – 2 miesiące przed rozpoczęciem wykonywania protez wykonać tzw. plastykę wyrostka zębodołowego.
  • Wizyta 2. Na łyżkach indywidualnych wykonanych przez technika protetyki lekarz pobiera masą tzw. wyciski indywidualne.
  • Wizyta 3. Za pomocą tzw. wzorników zwarciowych (specjalnie przygotowane woskowe łuki) lekarz ustala tzw. centralne zwarcie czyli prawidłowe położenie żuchwy względem szczęki – utracone gdy w jamie ustnej nie ma zębów. Na tym etapie również  pacjent wspólnie z lekarzem wybieraa kolor zębów przyszłej protezy.
  • Wizyta 4. Kontrola protez próbnych. Na tej wizycie następuje miara w ustach pacjenta protez próbnych – czyli zębów ustawionych w woskowym podłożu. Pacjent ma za zadanie zdecydować czy aprobuje kolor i kształt zębów przyszłej protezy.
  • Wizyta 5. Oddanie gotowych protez do użytkowania. Lekarz oddaje pacjentowi gotowe protezy do użytkowania, dostodowuje je w miare potrzeby  oraz przekazuje niezbędne informacje dotyczące użytkowania protez.

  Wizyta 6  i następne. Sa to wizyty kontrolne, na które zawsze zapraszamy pacjentów, którym oddano nowe protezy do użytkowania. Na tych wizytach dokonujemy niezbędnych korekt aby ułatwić pacjentom zaadaptowanie się do protez całkowitych.

   

        Protezy całkowite, podobnie jak częściowe płytowejest, zaliczane są do grupy protez osiadających, czyli takich, które po pewnym czasie mogą wykazywać oznaki „zapadania się” w błonie śluzowej. Aby nie dopuścić do uszkodzenia takiej protezy, należy ją również podścielić.

        W celu zapewnienia pacjentom lepszego utrzymania protezy w nasz gabinet oferuje tzw. protezy overdenture (prace kombinowane). Protezy te stosuje się w przypadku braku wielu zębów, przy bardzo dużym starciu zębów własnych oraz w przypadku bezzębia (po zastosowaniu implantów). Proteza wykonana jest z akrylu, bez widocznych klamer, odbudowuje wszystkie brakujące (lub starte) zęby.  Utrzymanie jej opiera się na zastosowaniu  specjalnych zatrzasków lub teleskopów, które zacementowane są na korzeniach zębów naturalnych pacjenta lub na wszczepionych implantach.

   

   

   

  • Protetyka na implantach.

   

                           

   

   

   

   Dysponujemy laboratorium protetycznym:

   

   

   

                

   

LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM

wiecej

BEZBOLESNE ZNIECZULENIE

wiecej

WYBIELANIE

wiecej

X

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach opisanych w polityce prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.