602 127 974 lub 22 404 89 43 ul. Zwycięzców 32, Warszawa

Język:

W gabinecie stomatologicznym Dental Care 32 posiadamy szereg możliwości pomocy Pacjentom z ubytkami zębowymi.
Tak wiele rozwiązań (z protetyką implantologiczną włącznie) jest potrzebnych właśnie po to aby poprowadzić leczenie jak najlepiej, uwzględniając Państwa potrzeby i oczekiwania.
Na przykład uzupełniając pojedyncze braki zębowe macie Państwo do wyboru zarówno korony porcelanowe na metalu, jak i pełnoceramiczne EMAX / LAVA 3M.
Natomiast w celu zapewnienia pacjentom lepszego utrzymania protez nasz gabinet oferuje tzw. protezy overdenture (prace kombinowane z akrylu, bez widocznych klamer).

Godne polecenia miejsce, profesjonalna i miła obsługa, zawsze bałam się wizyt u dentysty a tu następnym razem pójdę bez obaw. Super, dziękuję.

Występowanie braków zębowych w jamie ustnej ma, oprócz kwestii estetycznych, bardzo negatywne skutki zdrowotne, których pacjenci nie są świadomi. Należą do nich:

  • zaniki kości w miejscu, w którym brakuje zęba,
  • pochylanie się zębów sąsiadujących z luką do jej środka, przez co może dochodzić do powstawania szpar między zębami istniejącymi,
  • wydłużanie się zębów znajdujących się naprzeciw luki.

Powyższe czynniki mają wpływ na relację między szczęką, a żuchwą, co może skutkować patologią stawów skroniowo – żuchwowych.

Protetyka  jest gałęzią stomatologii, która zajmuje się czynnościową i estetyczną rehabilitacją narządu żucia poprzez uzupełnienie utraconych tkanek zęba w przypadku, gdy nie jest już możliwa ich odbudowa zachowawcza (wypełnienie kompozytowe).
Pozwala ona na odtworzenie sytuacji w jamie ustnej, jaka istniała przed utratą zęba lub zębów.
Prawidłowe leczenie protetyczne umożliwia powrót zębów do swojej pierwotnej funkcji, kształtu, koloru oraz uzyskanie ponownie pięknego, estetycznego uśmiechu.

Poniżej przygotowaliśmy listę stosowanych u nas rozwiązań protetycznych, które ułatwią rozmowę z lekarzem prowadzącym. Przywrócą one Państwu zarówno zdrowie, jak i piękny uśmiech.

Wkłady i nakłady koronowe są cementowanymi na stałe uzupełnieniami samodzielnymi, które mogą zastępować tradycyjne wypełnienia kompozytowe. Są to uzupełnienia szczególnie polecane w przypadku rozległej odbudowy zębów bocznych (zęby przedtrzonowe i trzonowe) ze względu na ich dużą wytrzymałość. Zapewnia zachowanie tkanek, w pełni odwzorowuje kształt, kolor i funkcję zęba z przed momentu jego zniszczenia.
Współczesne wkłady i nakłady koronowe wykonywane są z porcelany lub kompozytu technicznego. Wskazaniem do wykonania wkładów koronowych jest odbudowa miejsc stycznych z  zębem sąsiednim, szczególnie gdy proces próchniczy głęboko zniszczył tkanki zęba.

Jest elementem protetycznym mającym za zadanie wzmocnić osłabiony ząb (po leczeniu kanałowym, przy znacznej utracie tkanek twardych zęba).
Wkład koronowo – korzeniowy jest na stałe osadzony w kanale korzeniowym zęba i staje się łącznikiem przenoszącym w sposób fizjologiczny obciążenia pomiędzy koroną protetyczna a korzeniem naturalnym. Wkłady koronowo – korzeniowe mogą być wykonane z włókna szklanego, metalu, srebro – palladu oraz złota w zależności od wskazań.

W przypadkach kiedy korona zęba naturalnego jest bardzo zniszczona a stopień rozległości zniszczeń wyklucza odbudowę zachowawczą (czyli materiałem kompozytowym), odbudowa przy pomocy korony protetycznej umożliwia w pełni odtworzenie funkcji zęba z zachowaniem estetyki (koloru i anatomii) zębów własnych pacjenta.
Korony protetyczne można stosować również w przypadkach nieprawidłowej budowy zęba lub jego przebarwień (np. gdy w dzieciństwie doszło do urazu zębów mlecznych oraz zawiązków zębów stałych co poskutkowało w przyszłości wyrżnięciem się zęba stałego o nieprawidłowej budowie i zmienionym kolorze).
Korony mogą być wykonane z różnych materiałów: połączenia stopów metali z ceramiką, pełnoceramiczne.
Materiały do wykonania korony dobierane są wspólnie z pacjentem w zależności od jego oczekiwań oraz wskazań medycznych w danym przypadku.

Most jest uzupełnieniem protetycznym, dzięki któremu możliwe jest zamknięcie luki po brakującym zębie lub kilku brakujących zębach. W skrócie, można powiedzieć, że most składa się z kilku połączonych ze sobą koron.
Protezy te bowiem, dzięki istniejącym zębom filarowym – czyli takim, z którymi proteza pozostaje w bezpośrednim kontakcie przenoszą siły żucia poprzez ozębną na kość, dzięki występuje mniejszy zanik kości w tych miejscach styku protezyz błoną śluzową.
W przypadku występowania tzw. braków międzyzębowych, mieszanych lub skrzydłowych, gdy nie mamy możliwości odbudowy braków przy pomocy uzupełnień stałych (mostów) lub implantoprotetyki najlepszym rozwiązaniem są protezy szkieletowe.
Most zbudowany jest z przęsła odtwarzającego czynność i kształt utraconych zębów oraz elementów mocujących go na filarach. Filary to zęby naturalne, ich korzenie, bądź też implanty otaczające lukę po utraconych zębach.
Warto zaznaczyć, że wykonanie mostu wymaga ingerencji w zęby otaczające lukę, a most protetyczny jest uzupełnieniem cementowanym na stałe.
Podobnie jak w przypadku koron mosty mogą być wykonane z różnych materiałów: porcelana na metalu, na srebro – palladzie oraz na złocie lub pełnoceramiczne.

Protezy szkieletowe mają o wiele lepsze utrzymanie w jamie ustnej dzięki zastosowanym w nich klamrom, zamkom, zasuwom (interloki) oraz zatrzaskom (typu Rhein) – co pozwala na uzyskanie bardzo dobrego efektu estetycznnego poprzez uniknięcie obecności metalu na powierzchniach przedsionkowych zęba.
Protezy szkieletowe mogą być również stosowane w periodontopatiach w postaci szyn lub szynoprotez.

Protezy częściowe są to ruchome uzupełnienia protetyczne odbudowujące utracone częściowo zęby lub łuki zębowe. Proteza taka składa się z płyty, osadzonych w niej zębów oraz dodatkowych elementów retencyjnych takich jak klamry (zwiększają utrzymanie protezy na podłożu).
W takim typie protez siły żucia przenoszone są identycznie jak w protezach całkowitych, czyli przez błonę śluzową i okostną na kość. Materiałem z jakiego wykonuje się takie protezy jest tworzywo akrylowe, klamry wykonuje się z metalu.
Cechą tych protez jest to, iż zaliczane są do grupy protez osiadających, czyli takich, które po pewnym czasie mogą wykazywać oznaki „zapadania się” w błonie śluzowej. Aby nie dopuścić do uszkodzenia takiej protezy, należy ją podścielić.
Protezy osiadające utrzymują się na podłożu protetycznym głównie dzięki siłom adhezji. W związku z tym mają tendencję do przemieszczania się w jamie ustej pacjenta,  co powoduje dyskomfort  w trakcie ich użytkowania

Proteza całkowita  jest rodzajem odbudowy protetycznej mającej spełniać odbudowę utraconej czynności żucia, poprawę wymowy i przywrócenie zadowalającego wyglądu estetycznego.
Powinna być jak najbardziej wygodna dla użytkującego ją pacjenta, stabilna i mieć dobrą retencję.
Protezy całkowite, podobnie jak częściowe, zaliczane są do grupy protez osiadających, czyli takich, które po pewnym czasie mogą wykazywać oznaki „zapadania się” w błonie śluzowej. Aby nie dopuścić do uszkodzenia takiej protezy, należy ją również podścielić.

Protezy te stosuje się w przypadku braku wielu zębów, przy bardzo dużym starciu zębów własnych oraz w przypadku bezzębia (po zastosowaniu implantów). Proteza wykonana jest z akrylu, odbudowuje wszystkie brakujące (lub starte) zęby nie posiada widocznych klamer . 
Utrzymanie jej opiera się na zastosowaniu  specjalnych zatrzasków lub teleskopów, które zacementowane są na korzeniach zębów naturalnych pacjenta lub na wszczepionych implantach.

  • Wizyta 1. Badanie jamy ustnej pacjenta, planowanie toku leczenia, pobranie wycisku diagnostycznego. Jama ustna pacjenta powinna być przygotowana do leczenia protetycznego, co oznacza usunięcie korzeni zgorzelinowych na 3 – 5 tygodni przed wizytą, na której pobierane są wyciski diagnostyczne. Na podłożu kostnym nie powinny występować ostre wyniosłości i wygórowania, jeśli takie istnieją należy na 1 – 2 miesiące przed rozpoczęciem wykonywania protez wykonać tzw. plastykę wyrostka zębodołowego.
  • Wizyta 2. Na łyżkach indywidualnych wykonanych przez technika protetyki lekarz pobiera masą tzw. wyciski indywidualne.
  • Wizyta 3. Za pomocą tzw. wzorników zwarciowych (specjalnie przygotowane woskowe łuki) lekarz ustala tzw. centralne zwarcie czyli prawidłowe położenie żuchwy względem szczęki – utracone gdy w jamie ustnej nie ma zębów. Na tym etapie również  pacjent wspólnie z lekarzem wybieraa kolor zębów przyszłej protezy.
  • Wizyta 4. Kontrola protez próbnych. Na tej wizycie następuje miara w ustach pacjenta protez próbnych – czyli zębów ustawionych w woskowym podłożu. Pacjent ma za zadanie zdecydować czy aprobuje kolor i kształt zębów przyszłej protezy.
  • Wizyta 5. Oddanie gotowych protez do użytkowania. Lekarz oddaje pacjentowi gotowe protezy do użytkowania, dostosowuje je w miarę potrzeby  oraz przekazuje niezbędne informacje dotyczące użytkowania protez.

Wizyta 6  i następnewizyty kontrolne, na które zawsze zapraszamy pacjentów, którym oddano nowe protezy do użytkowania. Na tych wizytach dokonujemy niezbędnych korekt aby ułatwić pacjentom zaadaptowanie się do protez całkowitych.

Serdecznie Zapraszamy!
22-404-89-03, 602-127-974, kontakt@dentalcare32.pl

Protetyka Praga Południe, Saska Kępa – DentalCare32

+
W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach opisanych w polityce prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. View more
AKCEPTUJĘ